IN-ECO - Air and Vacuum Components - INW Духалата / вакуум помпите със страничен каналAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW


0,2 - 25 kW   
Свръхналягане:

да 460 mbar
Подналягане: да

-360 mbar(640 mbar ABS)
Засмукано множество
: 55 - 2050 m³/h


0,7 - 25 kW   
Свръхналягане:

да 670 mbar
Подналягане: да

  -460 mbar
(540 mbar ABS)
Засмукано множество
 88 - 1110 m³/h


0,55 - 18,5 kW   
Свръхналягане:

да 1040 mbar
Подналягане:

да -730 mbar
(270 mbar ABS)
Засмукано множество:

47 - 480 m³/h

Компресорите с широк канал и вакуумпомпите INW се характеризират със семпъл дизайн, надеждност, безопасност и многостранност на техническите решения, което позволява тяхното широко приложение. Богатата гама продуктови модели позволява висока промишлена флексибилност и задоволява специфичните поръчки на клиентите, като се обръща особено внимание на оптимизацията на работния процес.

 

схема

1. Въздуходувки/Вакуумпомпи

2. Въздушни филтри

3. Манометри

4. Обезопасен вентил

5. Обратни клапани

 

Въздуходувки:

Dmuchawa schemat

 

Вакуумпомпи:

Pompa próżniowa schemat

Вижте раздела за изтегляне за подробни инструкции как да започнете.

Въпросник

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

logo_rohs_55

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди. logo-ce_46

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).