IN-ECO - Air and Vacuum Components - INW Духалата / вакуум помпите със страничен каналAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Духалата / вакуумпомпите със страничен канал INW

INW ЕдностепенниINW Едностепенни

0,2 - 25 kW   
Свръхналягане:

да 460 mbar
Подналягане: да

-340 mbar(710 mbar ABS)
Засмукано множество
: 40 - 2050 m³/h

INW ДвустепенниINW Двустепенни

0,7 - 25 kW   
Свръхналягане:

да 670 mbar
Подналягане: да

  -460 mbar
(560 mbar ABS)
Засмукано множество
 85 - 1110 m³/h

INW с високо наляганеINW с високо налягане

0,55 - 7,5 kW   
Свръхналягане:

да 1040 mbar
Подналягане:

да -730 mbar
(270 mbar ABS)
Засмукано множество:

47 - 320 m³/h

Компресорите с широк канал и вакуумпомпите INW се характеризират със семпъл дизайн, надеждност, безопасност и многостранност на техническите решения, което позволява тяхното широко приложение. Богатата гама продуктови модели позволява висока промишлена флексибилност и задоволява специфичните поръчки на клиентите, като се обръща особено внимание на оптимизацията на работния процес.

Въпросник

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

© 1996 - 2018 IN-ECO. All rights reserved. | Call us: +421 44 430 46 62