IN-ECO - Air and Vacuum Components - Вакуумпомпи INW с широк канал, мембранните помпи ALITA, OEM, rootsAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Вакуумпомпи (въздушни помпи ALITA, с широки канали INW)


0,2 - 25 kW  

Подналягане: да

-730 mbar

(270 mbar ABS)
Засмукано множество40 - 2050 m3/h


0,25 - 2 kW 
vacuum: up to -880 mbar
(120 mbar ABS)

capacity: 70 - 1130 L/min


0,75 - 15 kW 
vacuum: up to -999 mbar
(1 mbar ABS)

capacity: 20 - 630 m3/h


0,75 - 1,5 kW
vacuum: up to - 967 mbar
(33 mbar ABS)
capacity: 0 - 48 m3/h


60W - 1000W

vacuum: up to -986 mbar

(14 mbar ABS)
capacity: 40 - 400 l/min


13W - 124W   
налягане: да 220 mbar

вакуум: да 150 mbar  
Засмукано множество:

6 - 180 l/min

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

Праволинейни въздушни помпи ALITA

 

    •    Компресор и вакуум; мощност: 7 W - 261 W

Вакуумпомпи с широки канали INW

    •    едностепенни, двустепенни, с високо налягане и висок капацитет
    •    размер на мощността: 0,2 kW - 25 kW

    •    най-чести приложения: вакуумна пречиствателна система, хранително-вкусовата промишленост, електротехническа и текстилна промишленост, и т.н.