IN-ECO - Air and Vacuum Components - ALITA въздушни праволинейни помпиAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Alita въздушни праволинейни помпиAir pump


48 W - 86 W   
налягане: да 220 mbar   
Засмукано множество:

6 - 140 l/min


120 W - 261 W   
налягане: да 260 mbar   
Засмукано множество:

6 - 240 l/min


120 W - 261 W   

налягане: да 260 mbar   

Засмукано множество:

6 - 240 l/min


13 W - 35 W   
налягане: да 200 mbar   
Засмукано множество:

6 - 29 l/min


48 W - 120 W   
налягане: да 220 mbar   
Засмукано множество:

6 - 165 l/min


48 W - 86 W   
налягане: да 210 mbar 

вакуум: да 150 mbar
Засмукано множество:

6 - 120 l/min

Мембранните компресори ALITA са конструирани така, че да доставят голямо множество непрекъснат приток на въздух при ниско налягане, праволинейните помпи ALITA  са високо ефективни, имат нисък разход на електрическа енергия и ниско ниво на шум.
При експлоатация,  без хлъзгави части и безмаслени компоненти. Въздушните помпи ALITA не изискват смазване и транспортират въздуха без всякакви контаминации.
 Като допълнение към широкия кръг на стандартни модели  помпи, които също могат да се използват, предлагаме оригинални механизми за еднократна употреба от производителя, приспособени към въздушните праволинейни помпи за промишлеността. OEM продажбата предлага доверие, висококачествена  продукция, ефективност и доволни клиенти.  Нека праволинейните помпи ALITA станат част от вашето производително решение.

Въпросник

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.