IN-ECO - Air and Vacuum Components - Oбезопасени вентили, мерачи, обратни клапаниAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Oбезопасени вентили, мерачи, обратни клапани

 

Обезопасен вентил с налягане: PVD G 1”:

Обезопасен вентил с налягане /

за подналягане: PVG G 1 ½“:

poistny_ventil_na_tlak_1051 poistny_ventil_na_tlak_a_vakumm_1051

 

Обезопасен

вентил

Тип

налягане

подналягане

прикачен размер

PVD  да

не 

G 1”
PVG

да

да  G 1 ½“

 

 

 

Манометри, пълни  с глицерин 

Манометър за налягане

Манометър за подналягане

tlakomer_na_tlak_254 tlakomer_na_podtlak_glicerinovy_185

 

Манометри

Тип

номинални размери

граници на измерването

прикачен размер

за налягане

ManDG   65 mm 

само 1 bar

G ¼”

подналягане

ManG 65 mm

-1 само 0 bar

G ¼”

 

 

 

Обратни клапани 

 

spatna_klapka_254

 

Обратни

клапани

Тип

топлинна 

   устойчивост

материал

прикачен размер

SK25 - 1 1/2”

100 °C

месинг

G 1 ½”

SK25 - 2”

100 °C

месинг

G 2”

SK40/2002 - 1 1/2”

100 °C

месинг

G 1 ½”

SK40/2002 - 2 1/2”

100 °C

месинг

G 2 ½”

SK40/2002 - 2”

100 °C

месинг

G 2”

SK40/2002 - 3”

100 °C

месинг

G 3”

SK40/2002 - 3/4”

100 °C

месинг

 G ¾”

 


Мерачи на налягане (манометри) PVV G 1”

poistny_ventil_vakuum_b_185

 

Обезопасен

вентил

Тип

прикачен размер

PVV

G 1”

Използвайте оригинани приставки към  INW духала/вакуумпомпи със страничен канал.

Въпросник

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.