IN-ECO - Air and Vacuum Components - Въздушна мембранаAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Въздушна мембрана

Технически параметри
Максимална проводимост на въздуха на дължина метър на час max. 10 m³ / m.h

Препоръчима проводимост на въздуха на дължина метър на час

2,5 - 8 m³ / m.h
Температурата на въздуха се инжектира в мембраната max. 70 °C
Процент използваемост на кислорода при стандартни условия на метър   дълбочина 6,5% / m
дълбочина на водата
Загуба на налягането в зависимост от проводимостта 30 - 50 mbar
Външен диаметър 65 mm
Дебелина на стената 0,5 mm
Квадратна широчина на въздушната мембрана при умерен натиск 102 mm
Материал (постоянно еластичен и устойчив против хидролиза и влияние на
микроорганизми)

Полиуретанов мерач

на еластичност

 

Въздушна мембрана с малки мехурчета – компактна и универсална с висока ефективност, висока степен на окисляване и трайност на окислителния процес.

 

Предимства на въздушната мембрана:

> равномерно и постоянно образуване на мехурчета по цялата дължина на въздушния елемент 30м
> при прекъсване на производството не се стига до запушване на мембраната и обратно проникване на течности
> минимална загуба на налягането
> оптимален дизайн, големина и гъстота на перфорацията
> висока якост
> дълъг жизнен цикъл (в обикновени комунални води до 12 години)
> оптимална дебелина на стената, осигуряваща висока механическа устойчивост
> отлична механична устойчивост
> автоматична периферия на кондензатора от въздушната система

areacna_membrana2_1927
Въздушна мембрана - приложения:

> Строеж на нови пречиствателни устройства за  отпадъчни води
> ремонт и повишаване на ефективността на съществуващите пречиствателни устройства за отпадъчни води
> повишаване на ефективността на рибници за разплод
> окисление на язовири и неутрализация на басейни
> смес на вещества
> биологично намаление на маслени канали
> биотехнологии...

 

 

 

areacna_membranaАко имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.