IN-ECO - Air and Vacuum Components - INW-HP компресори и вакуумпомпи с високо напрежениеAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

INW HP_c високо налягане

Характеристика:

 

 • широко приложение
 • богата гама модели 
 • безмаслена продукция
 • висока шумоизолация
 • лесна поддръжка
 • високо ниво на производителност
 • минимум подвижни части
 • лесен монтаж и демонтаж
 • леки
 • множество принадлежности

 

Приложения:
 • Окисление в пречиствателните устройства на канали и отпадъчни води

 • производствени прахосмукачки: стационарни или подвижни, чистене на филтри

 • воден масаж, джакузи

 • въздушни ножове, процес на сушене

 • пневматична, транспортна система на мелене на брашно, пшеница и т. н.

 • събиране на прах, въздушни ножове

 • въздушен отпадъчен материал от стерилни местности

 • топлинна компресия на пари за продукция на дестилирана вода

 • засмукване на производствени отпадъци

 • устройства за засмукване

 • пневматичен транспорт на прах, пудра, гранули, изкуствени влакна, капсули и др., инсталация в опасни области с риск за възникване на пожар

 • манипулация със смукателни дъги, прелистване и държане частите на вакуума

 • окисление на рибници

 • манипулация с материали, термо-опаковки

 • засмукване на праха, държане на листове за засмукване, газова отпадъчна система

 • намаляване на влагата от стените чрез вакуум (вакуумпомпи)

Принцип:

 

Газът се засмуква във вътрешното пространство през засмукващото гърло с вграден амортисьор на шума (1). В страничния канал (2) циркулационното колело (3) му предава своята скорост и газът, едновременно с това, с центробежна сила натиска периферията на компресиращата камера. По този начин по спираловия път газът неколкократно се компресира чак до изтласкващото гърло (4), през което излиза навън. В случай на неколкостепенни духала газът преминава през няколко компресиращи камери, които са разположени една след друга, и по този начин се постига по-голяма разлика в налягането.

 

 

 

princip_postranny_kanal

Тип

Всмукателно

множество
(m3/h)

налягане/
вакум
(mbar)
мотор (IP55), 50Hz, (60Hz)*

шум

(dB)

тежест

(kg)

свързване

на

духалото (вътрешна

резба)
Мощност напрежение проводимост
(kW) (V) (A)
трифазни
INW HP210 H16 47 290/230 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y  2,8 ∆/ 1,6  Y 57 16 G 1¼”
INW HP220 H26 47 490/370 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y   4,0 ∆/ 2,3  Y 58 24 G 1¼”
INW HP220 H56 47 650/370 1,5
200-240 ∆ / 345-415 Y  7,5 ∆/ 4,3  Y 58 28 G 1¼”
INW HP310 H16 66 250/250 0,55 200-240 ∆ / 345-415 Y   2,8 ∆/1,6  Y 57 18 G 1¼”
INW HP310 H26 66 350/280 0,81 200-240 ∆ / 345-415 Y   4,0 ∆/ 2,3  Y 59 18 G 1¼”
INW HP320 H46 65 480/400 1,1 200-240 ∆ / 345-415 Y   5,4 ∆/ 3,1  Y 59 28 G 1¼”
INW HP320 H56 65 540/440 1,5 200-240 ∆ / 345-415 Y    7,5 ∆/ 4,3  Y 59 30 G 1¼”
INW HP410 H16 87 380/300 1,1 200-240 ∆ / 345-415 Y    5,4 ∆/ 3,1 Y 55 22 G 1¼”
INW HP420 H26 87 450/480 1,5 200-240 ∆ / 345--415 Y  7,5 ∆/ 4,3 Y 61 32 G 1¼”
INW HP420 H56 87 750/500 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 61 38 G 1¼”
INW HP510 H16 120 360/310 1,5 200-240 ∆ / 345-415V Y    7,5 ∆/ 4,3 Y 64 28 G 1¼”
INW HP510 H26 120 470/310 2,2 200-240 ∆ / 345-415V Y   11,4 ∆/ 6,6 Y 64 29 G 1¼”
INW HP520 H26 120 460/470 2,2 200-240 ∆ / 345-415V Y   11,4 ∆/ 6,6 Y 64 42 G 1¼”
INW HP520 H77 120 820/500 4 345-415 ∆ 9,0 ∆ 65 52 G 1¼”
INW HP530 H77 120 820/680 4 345-415 ∆ 9,0 ∆ 67 63 G 1¼”
INW HP530 H87 120 1000/680 5,5 345-415 ∆ 11,5 ∆ 67 71
G 1¼”
INW HP610 H16 165 360/340 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 11,4 ∆/ 6,6 Y 65 33 G 1¼”
INW HP610 H26 165 480/340 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 65 35 G 1¼”
INW HP620 H36 165 500/460 3,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 13,0 ∆/ 7,5 Y 67 51
G 1¼”
INW HP620 H57 165 740/460 5,7 345-415 ∆
12,5  ∆ 68 67
G 1¼”
INW HP630 H67 170 1040/730 7,5 345-415 ∆ 16,0  ∆ 72 86 G 1¼”
INW HP351 H26 315 270/290
3
200-260 ∆ / 350-450 Y
11,4 ∆/ 6,5 Y
65
50
G 2 ½”
INW HP351 H37
315 390/350 4 350-450 ∆ / 610-725 Y
 8,4 ∆/ 4,8 Y 65 85
G 2 ½”
INW HP351 H47 315 500/350  5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y
11,1 ∆/ 6,4 Y
65 90
G 2 ½”
INW HP352 H26
320 190/230  3 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,4 ∆/ 6,5 Y  68  68 G 2 ½”
INW HP352 H37
320
310/350
 4 350-450 ∆ / 610-725 Y
8,4 ∆/ 4,8 Y
 69  79 G 2 ½”
INW HP352 H47 320 480/530
 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y
 71  90 G 2 ½”
INW HP352 H57 320 700/530
 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y  15,0 ∆/ 8,7 Y  71  127 G 2 ½”
INW HP352 H67
320
870/530  11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y
 72  130 G 2 ½”
INW HP353 H37
320 250/300
4
350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y  69 82 G 2 ½”
INW HP353 H47 320
410/490  5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y
 71 93 G 2 ½”
INW HP353 H57
320 620/680
 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y  71 153 G 2 ½”
INW HP353 H67 320 1020/680
 11 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y
 72 170 G 2 ½”
INW HP551 H26 480 120/130 3,0 200-260 ∆ / 350-450 Y 11,4 ∆/ 6,5 Y 69 66 G 3”
INW HP551 H37 480 200/230 4,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 8,4 ∆/ 4,8 Y 69 78 G 3”
INW HP551 H47 480 330/380 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 69 88 G 3”
INW HP551 H57 480 500/380 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 69 96 G 3”
INW HP552 H47 480 220/270 5,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 11,1 ∆/ 6,4 Y 70 118 G 3”
INW HP552 H57 480 370/450 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 70 126 G 3”
INW HP552 H67 480 630/530 11,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y 70 145 G 3”
INW HP552 H77 480 890/530 15,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 30,5 ∆/ 17,3 Y 70 156 G 3”
INW HP553 H57 480 280/380 7,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 15,0 ∆/ 8,7 Y 71 142 G 3”
INW HP553 H67 480 540/610 11,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 22,0 ∆/ 12,7 Y 71 167 G 3”
INW HP553 H77 480 830/610 15,0 350-450 ∆ / 610-725 Y 30,5 ∆/ 17,3 Y 71 180 G 3”
INW HP553 H87 480 1020/610 18,5 350-450 ∆ / 610-725 Y 37,0 ∆/ 21,0 Y 71 195 G 3”
Еднофазни
 INW HP210 A75 47 290/230 0,55 220-240 6,5 57 17 G 1¼”
INW HP220 A75 47 600/370 1,5 220-240 9,7 58 32 G 1¼”
INW HP310 A71 66 350/250 0,94 220-240 9,0 57 21
G 1¼”
INW HP320 A75 65 550/400 1,5 220-240 9,7 59 33 G 1¼”
INW HP410 A41 87 380/300 1,1 220-240 10,1 55 23 G 1¼”

 

* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.

 

INW Духалата помпите със страничен каналТехнически спецификации (pdf/2MB)

 

За разнородна дейност и различни резултати предлагаме например и  INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи

 

компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 50 Hz и 60 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 54 (охрана срещу прах и пръскаща вода).

Моторите са от типа DIN EN 60 034/IEC 34-1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 10% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 90% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 10%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%.

 

Производителни криви

високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал


Производителни криви високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

топлинни криви

високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

 


топлинни криви високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Спецификация на размерите

високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Спецификация на размерите високо налягане Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

logo_rohs_55

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди. logo-ce_46

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).