IN-ECO - Air and Vacuum Components - Едностепенни компресори и вакуумпомпи с широки каналиAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи

Характеристика:

 

 • широко приложение
 • богата гама модели 
 • безмаслена продукция
 • висока шумоизолация
 • лесна поддръжка
 • високо ниво на производителност
 • минимум подвижни части
 • лесен монтаж и демонтаж
 • леки
 • множество принадлежности

 

Приложения:
 • Окисление в пречиствателните устройства на канали и отпадъчни води

 • производствени прахосмукачки: стационарни или подвижни, чистене на филтри

 • воден масаж, джакузи

 • въздушни ножове, процес на сушене

 • пневматична, транспортна система на мелене на брашно, пшеница и т. н.

 • събиране на прах, въздушни ножове

 • въздушен отпадъчен материал от стерилни местности

 • топлинна компресия на пари за продукция на дестилирана вода

 • засмукване на производствени отпадъци

 • устройства за засмукване

 • пневматичен транспорт на прах, пудра, гранули, изкуствени влакна, капсули и др., инсталация в опасни области с риск за възникване на пожар

 • манипулация със смукателни дъги, прелистване и държане частите на вакуума

 • окисление на рибници

 • манипулация с материали, термо-опаковки

 • засмукване на праха, държане на листове за засмукване, газова отпадъчна система

 • намаляване на влагата от стените чрез вакуум (вакуумпомпи)

Принцип:

 

Газът се засмуква във вътрешното пространство през засмукващото гърло с вграден амортисьор на шума (1). В страничния канал (2) циркулационното колело (3) му предава своята скорост и газът, едновременно с това, с центробежна сила натиска периферията на компресиращата камера. По този начин по спираловия път газът неколкократно се компресира чак до изтласкващото гърло (4), през което излиза навън. В случай на неколкостепенни духала газът преминава през няколко компресиращи камери, които са разположени една след друга, и по този начин се постига по-голяма разлика в налягането.

 

 

 

princip_postranny_kanal

  Тип Всмука-
телно множе-
ство
(m3/h)

 налягане/
вакум
(mbar)

Mотор (IP55)*, 50Hz, 60Hz**

шум

(dB)

тежест

(kg)

свързване на

духалото

(вътрешна

резба)
Мощност напрежение проводимост
(kW) (V) (A) 
 трифазни
INW 01 H16 *
55 90/80 0,2 200-240 Δ/345-415 Y 1,0 Δ/0,6 Y   46 5  G 1"  
INW 11 H16 *
70 120/110 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 1,16 Δ/0,7 Y    48 7 G 1"
INW 21 H06 80 110/100 0,25  200-240 Δ/345-415 Y 2,1 Δ/1,2 Y     53 8 G 1¼"
INW 21 H16 80 130/120 0,4 200-240 Δ/345-415 Y  2,6 Δ/1,5 Y     53 10 G 1¼"
INW 31 H06 110 120/110 0,55 200-240 Δ/345-415 Y 

2,8 Δ/1,6 Y

55 11 G 1¼"
INW 41 H06 145 120/120 0,7 200-240 Δ/345-415 Y   3,8 Δ/2,2 Y   63 13 G 1½"
INW 41 H16 145 160/160 0,85 200-240 Δ/345-415 Y   4,2 Δ/2,4 Y   63 15 G 1½"
INW 41 H26 145 200/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y   5,7 Δ/3,3 Y   63 17 G 1½"
INW 51 H06 210 100/110 0,85 200-240 Δ/345-415 Y   4,2 Δ/2,4 Y   64 19 G 2"
INW 51 H16 210 170/170 1,3 200-240 Δ/345-415 Y  5,7 Δ/3,3 Y   64 21 G 2"
INW 51 H26 210 190/200 1,6 200-240 Δ/345-415 Y   7,5 Δ/4,3 Y   64 22 G 2"
INW 51 H36 210 270/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y   9,7 Δ/5,6 Y   64 25 G 2"
INW 53 H06 270 40/40 0,85 200-240 Δ/345-415 Y  4,2 Δ/2,4 Y 65 19 G 2”
INW 53 H16 270 110/120 1,3 200-240 Δ/345-415 Y 5,7 Δ/3,3 Y 65 21 G 2”
INW 53 H26 270 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y  7,5 Δ/4,3 Y 65 22 G 2”
INW 53 H36 270 230/220 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y 65 25 G 2”
INW 61 H06 280 180/170 1,6 200-240 Δ/345-415 Y 8,5 ∆/ 4,9 Y 65 24 G 2”
INW 61 H16 280 220/235 2,2 200-240 Δ/345-415 Y 9,7 Δ/5,6 Y 65 26 G 2"
INW 61 H26 280 280/280 3,0 200-240 Δ/345-415 Y 12,5 Δ/7,2 Y 65 31 G 2"
INW 71 H06 318 150/160 1,6 200-240 Δ/345-415 Y   8,5 Δ/4,9 Y   69 27 G 2"
INW 71 H16 318 190/190 2,2 200-240 Δ/345-415 Y  9,7 Δ/5,6 Y  69 29 G 2"
INW 71 H26 318 270/260 3,0 200-240 Δ/345-415 Y  12,5 Δ/7,2 Y     69 34 G 2"
INW 71 H37 318 360/290 4,0 345-415 ∆/600-720 Y  9,5 Δ/5,5 Y
 69 40 G 2"
INW 73 H06 420 100/100 1,6 200-240 Δ/345-415 Y
 8,5 Δ/4,9 Y 70 29 G 2"
INW 73 H16 420 170/180 2,2 200-240 Δ/345-415 Y
9,7 Δ/5,6 Y 70 32 G 2"
INW 73 H26 420 200/220 3,0 200-240 Δ/345-415 Y
12,5 Δ/7,2 Y  
70 37 G 2"
INW 73 H37 420 290/260 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 42 G 2"
INW 81 H07 530 200/200 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 51 G 2½"
INW 81 H17 530 300/300 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 61 G 2½"
INW 81 H27 530 430/320 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7∆/9,6 Y 70 66 G 2½"
INW 83 H07 700 140/150 4,0 345-415V ∆/600-720 Y 9,5 ∆/5,5 Y 70 52 G 2½"
INW 83 H17 700 190/200 5,5 345-415V ∆/600-720 Y 13,3 ∆/7,7 Y 70 62 G 2½"
INW 83 H27 700 260/270 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 70 67 G 2½"
INW 84 H27 900 180/200 7,5 345-415V ∆/600-720 Y 16,7 ∆/9,6 Y 74 87 G 2½"
INW 84 H37 900 370/280 11,0 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 74 115 G 2½"
INW 91 H07 1050 190/190 8,5 345-415V ∆/600-720 Y   18,2 ∆/10,5 Y  74 108 G 4"
INW 91 H17 1050 280/290 12,5 345-415V ∆/600-720 Y  28,0 ∆/16,2 Y   74 121 G 4"
INW 91 H37  1050 460/360 18,5 345-415V ∆/600-720 Y  37,0 ∆/21,0 Y   74 126 G 4"
INW 93 H07 1370 110/120 8,5 345-415V ∆/600-720 Y 18,2 ∆/10,5 Y 75 98 G 4"
INW 93 H17 1370 180/190 12,5 345-415V ∆/600-720 Y 28,0 ∆/16,2 Y 75 120 G 4"
INW 93 H37 1370 340/320 18,5 345-415V ∆/600-720 Y 37,0 ∆/21,0 Y 75 131 G 4"
INW 94 H27 1940 110/130 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 187 G 4"
INW 94 H37 1940 200/220 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 212 G 4"
INW 94 H47 1940 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 219 G 4"
INW 95 H27 2050 170/160 15,0 345-415V ∆/600-720 Y 35,0 ∆/20,0 Y 75 220 G 4"
INW 95 H37 2050 230/250 20,0 345-415V ∆/600-720 Y 40,0 ∆/23,0 Y 75 230 G 4"
INW 95 H47 2050 280/310 25,0 345-415V ∆/600-720 Y 52,0 ∆/30,0 Y 75 235 G 4"
еднофазни
INW 01 A11 *
55 80/70 0,2 200-240  1,5 46 6 G 1" 
INW 11 A11 * 70 110/110 0,25 200-240  1,7 48 8 G 1" 
INW 21 A11 80 130/120 0,37 200-240  2,7 53 10 G 1¼"
INW 31 A01 100 120/120 0,55 200-240  3,7 55 12 G 1¼"
INW 41 A01 145 120/120 0,7 200-240  4,5 63 16 G 1½"
INW 41 A11 145 160/150 0,8 200-240  5,2 63 16 G 1½"
INW 41 A21 145 190/150 1,1 200-240 7,3 63 18 G 1½"
INW 51 A11 210 160/160 1,1 200-240  7,3 64 22 G 2"
INW 51 A21 210 200/190 1,5 200-240 9 64 26 G 2"
INW 53 A21 270 140/150 1,5 200-240 9 65 26 G 2"

 

* Модели INW 01 и INW 11 имат степен на защита IP54

** 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.

 

 

 

 

INW Духалата помпите със страничен каналТехнически спецификации (pdf/2MB)

 

 

 

За разнородна дейност и различни резултати предлагаме например и  INW_eдностепенни компресори / вакуумпомпи

 

 

 

компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 50 Hz и 60 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 55 (охрана срещу прах и пръскаща вода) с изключение на моделите INW 01 и INW 11, които имат степен на защита IP 54.

Моторите са от типа DIN EN 60 034/IEC 34-1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 10% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 90% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 10%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%.

 

Производителни криви

Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

  Производителни криви Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

топлинни криви

Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

 

  топлинни криви Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Спецификация на размерите

Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал
  Спецификация на размерите Едностепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен каналАко имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

logo_rohs_55

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди. logo-ce_46

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).