IN-ECO - Air and Vacuum Components - Двустепенни компресори и вакуумпомпи INWAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

INW_Двустепенни

Характеристика:

 

 • широко приложение
 • богата гама модели 
 • безмаслена продукция
 • висока шумоизолация
 • лесна поддръжка
 • високо ниво на производителност
 • минимум подвижни части
 • лесен монтаж и демонтаж
 • леки
 • множество принадлежности

 

Приложения:
 • Окисление в пречиствателните устройства на канали и отпадъчни води

 • производствени прахосмукачки: стационарни или подвижни, чистене на филтри

 • воден масаж, джакузи

 • въздушни ножове, процес на сушене

 • пневматична, транспортна система на мелене на брашно, пшеница и т. н.

 • събиране на прах, въздушни ножове

 • въздушен отпадъчен материал от стерилни местности

 • топлинна компресия на пари за продукция на дестилирана вода

 • засмукване на производствени отпадъци

 • устройства за засмукване

 • пневматичен транспорт на прах, пудра, гранули, изкуствени влакна, капсули и др., инсталация в опасни области с риск за възникване на пожар

 • манипулация със смукателни дъги, прелистване и държане частите на вакуума

 • окисление на рибници

 • манипулация с материали, термо-опаковки

 • засмукване на праха, държане на листове за засмукване, газова отпадъчна система

 • намаляване на влагата от стените чрез вакуум (вакуумпомпи)

Принцип:

 

Газът се засмуква във вътрешното пространство през засмукващото гърло с вграден амортисьор на шума (1). В страничния канал (2) циркулационното колело (3) му предава своята скорост и газът, едновременно с това, с центробежна сила натиска периферията на компресиращата камера. По този начин по спираловия път газът неколкократно се компресира чак до изтласкващото гърло (4), през което излиза навън. В случай на неколкостепенни духала газът преминава през няколко компресиращи камери, които са разположени една след друга, и по този начин се постига по-голяма разлика в налягането.

 

 

 

princip_postranny_kanal

Тип Всмука-
телно множе-
ство (m3/h)
налягане/
вакум
(mbar)

Mотор (IP55), 50Hz, (60Hz)*

шум (dB)   жест (kg)

свързване

на

духалото

(вътрешна

резба)
Мощност напрежение проводимост
(kW) (V) (A)
 трифазни
INW 220 H26 88 240/210 0,7 200-240 ∆ / 345-415 Y 3,8 ∆ / 2,2 Y 55 15 G 1¼”
INW 320 H26 110 230/200 0,85 200-240 ∆ / 345-415 Y 4,2 ∆ / 2,4 Y 58 17 G 1¼”
INW 320 H36 110 290/280 1,3 200-240 ∆ / 345-415 Y 5,7 ∆ / 3,3 Y 58 20
G 1¼”
INW 420 H36 150 280/280 1,6 200-240 ∆ / 345-415 Y 7,5 ∆ / 4,3 Y 66 24 G 1½”
INW 420 H46 150 420/330 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 9,7 ∆ /5,6  Y 66 27 G 1½”
INW 520 H46 230 410/340 3,0 200-240 ∆ / 345-415 Y  12,5 ∆ / 7,2 Y 72 39 G 2”
INW 520 H57 230 440/390 4,0 345-415 ∆ 9,5 ∆ / 5,5 Y 72 43 G 2”
INW 720 H16 320 190/200 2,2 200-240 ∆ / 345-415 Y 9,7 ∆ / 5,6 Y 73 42 G 2”
INW 720 H26 320 260/280 3,0 200-240 ∆ / 345-415 Y 12,5 ∆ / 7,2 Y 73 47 G 2”
INW 720 H37 320 380/360 4,3 345-415 ∆ 10,0 ∆ / 5,8 Y 73 53 G 2”
INW 720 H47 320 500/440 5,5 345-415 ∆ 13,3 ∆ / 7,7 Y 73 66
G 2”
INW 720 H57 320 570/440 7,5 345-415 ∆ 16,7 ∆ / 9,6 Y 73 71 G 2”
INW 820 H17 520 260/280 5,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 13,3 ∆/ 7,7 Y 74 83 G 2½”
INW 820 H27 520 400/400 7,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 16,7 ∆/ 9,6 Y 74 85 G 2½”
INW 820 H37 520 600/430 11,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 28,0 ∆/ 16,2 Y 74 111 G 2½”
INW 820 H47 520 670/460 15,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 32,5 ∆/ 18,8 Y 74 120 G 2½”
INW 920 H17 1110 270/300 12,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 28,0 ∆/ 16,2 Y 74 187 G 4”
INW 920 H27 1110 370/410 16,5 345-415 ∆ / 600-720 Y 35,0 ∆/ 20,0 Y 74 189 G 4”
INW 920 H37 1110 500/440 20,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 40,0 ∆/ 23,0 Y 74 191
G 4”
INW 920 H47 1110 590/440 25,0 345-415 ∆ / 600-720 Y 52,0 ∆/ 30,0 Y 74 193
G 4”
 Еднофазни
INW 220 A21 88 240/210 0,7 200-240 4,5 55 16  G 1¼”
INW 320 A31 120 280/240 1,1 200-240 7,3 58 17  G 1¼”
INW 420 A31 150 290/280 1,5 200-240 9,0 66 27 G 1½”

 

* 60 Hz моля, обърнете се към нас за данните.

 

INW Духалата помпите със страничен каналТехнически спецификации (pdf/2MB)

 

компресори/вакуумпомпи с широк канал INW се използват като вакуумпомпа или компресор по време на непрекъснатия процес, достигайки резултата, който е показан на работната крива. В диспозиция са и мотори със стандартно изпълнение с встъпително напрежение: 50 Hz и 60 Hz. Компресорите/вакуумпомпите, според международната класификация имат следната степен на безопасност: IP 54 (охрана срещу прах и пръскаща вода).

Моторите са от типа DIN EN 60 034/IEC 34-1 и топлинен клас F. Трифазните устройства имат допустимо отклонение +/- 10% при постоянно налягане и +/- 5% при колебливо налягане, еднофазните имат +/- 5% допустимо отклонение. В случай, че за постоянно производство бъде използвано само 90% от максимално допустимото свръхналягане, тогава е позволено диапазона на налягането да се повиши на +/- 10%. Допустимото честотно отклонение е максимум +/- 2%.

 

Производителни криви

двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал


Производителни криви двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

топлинни криви

двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

 


топлинни криви двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Спецификация на размерите

двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен канал

Спецификация на размерите двустепенни Духалата / вакуумпомпите със страничен каналАко имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

logo_rohs_55

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и нa Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на определени опасни газове в електрически и електронни уреди. logo-ce_46

Духалата/вакуумпомпите INW отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).