IN-ECO - Air and Vacuum Components - Филтри към компресоритеAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Филтри към компресорите

Филтри

Тип

протичане

м3/час

DN  A D H S L M  

Филтра-

ционни

вложки

Тип Филтри Размери (мм)
a d h
FA.4020 85 3/4” 150 27 105 23 130 15 K.2454 FA.4020 108 55 83
FA.4030 85 1” 150 33 105 23 130 15

K.2454

FA.4030 108 55 83
FA.4040 85 1 ¼“ 150 42 105 23 200 15 K.2454 FA.4040 108 55 83
FA.4050 250 1 ½“ 180 48 155 23 200 15 K.2455 FA.4050 147 80 135
FA.4060 400 2” 230 60 155 23 200 15 K.2456 FA.4060 176 80 135
FA.4070 700 3” 280 89 180 35 200 15 K.2457 FA.4070 225 100 150
FA.4080 1400 4” 410 114 330 35 200 15 K.2458 FA.4080 300 215 300
FA.4090 2800 5” 410 - 330 - - - K.2458 FA.4090 300 215 300

 

Избирайте винаги въздушен филтър с по-голямо протичане от засмукващата мощност на духалото. 
Ръзмерите за свързване на филтъра и духалата могат да бъдат различни.

filter_nakres_521_01
vlozky_rozmerova_specifikacia_f_global_800

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.