IN-ECO - Air and Vacuum Components - OEM мембранни компресори ALITAAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

ALITA - AL60B/SB, AL80B/SB, AL100B/SB

Характеристика:

 

 • Стабилен непрекъснат поток на въздух                                    
 • Тих ход
 • Висока ефективност
 • Нисък разход на енергия
 • Слаб стартови и течащ поток на ток
 • Слабо пулсиране
 • Слаби вибрации
 • Безмаслени модели
 • Дълъг срок на употреба
 • Лека и компактна конструкция
 • Лесна поддръжка
 • Топлинна охрана
 • Устойчива конструкция
 • Надежден прекъсван и непрекъсван ход

 

Приложения:

 

 • Чистене на канали и отпадъчни води
 • Селскостопански и градинарски системи
 • Следене на въздуха и механизмите, служещи за мостри
 • Окисляване на аквариуми
 • Автоматичен инхалатор
 • Апаратура за циркулярно лечение
 • Апаратура за развлечение
 • Апарати за лабораторно тестване
 • Смесване и миксиране
 • Изработващи механизми
 • Лекарски пулверизатори
 • Оригинална апаратура от производителя на системите за изпомпване
 • Преглед на озонови системи
 • Надуваеми дюшеци
 • Окисляване на рибници и аквариуми
 • Научни и химически уреди

 

Принцип:

 

Въздушните линеарни помпи Alita са ефективен източник на компресиран въздух. Те са конструирани с оглед на нисък шум и нисък разход на електрическа енергия. Протичането на въздуха се предизвиква от махаловидно движение на гъвкавите мембрани (1), които са разположени в капаците (2) с еднопосочни вентили (3). Движението на перманентния магнит (4), на кйто са фиксирани мембраните, е предизвикано от променливия магнитен полюс, който се генерира от двойка електромагнитни бобини (5). Целият процес протича без механично триене с висока ефективност и нисък шум.

 

alita_princip_cb-01_1233

AL-60Bal6080b_288 al-60b_rozmery_1017_01

 


 

AL-60SBal6080sb
al-60sb_rozmery_1022

 

 


AL-80B

AL-100B     

al615b_274

al080b-a_165 Свързване с налягане: 15mm (2x)
Размери: 133x175x105 mm

 


 

AL-80SB

AL-100SBal080b

 

al080sb-a_162

Свързване с налягане: 15mm (2x)
Свързване с вакум: 10mm
Размери: 133x175x105 mm

 

В диспозиция са и данните за малките модели OEM AL-6B/SB, AL-16B/SB, AL-30B/SB, AL-40B/SB, AL-50B/SB.

Ако имате интерес към изготвяне на ценова оферта, моля попълнете нашия въпросник.

logo_rohs_55

Изделията ALITA  отговарят на условията на Директива 2002/95/ES на Европейския Парламент и  нa Правилата от 27 януари 2003 за ограниченото използване на съответни опасни газове в електрически и електронни уреди. logo-ce_46 Стандартните праволинейни въздушни помпи ALITA отговарят на Директивата за производствените уреди на Европейската общност (CE).