IN-ECO - Air and Vacuum Components - СертифікатиAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Сертифікати

CE


 CE – маркування, яке підтверджує, що виріб відповідає відповідним основним вимогам європейських технічних норм (директив), які розповсюджуються на виріб, і що відповідність була підтверджена з допомогою відповідного порядку оцінки відповідності. Основні вимоги – це вимоги, які стосуються безпеки виробів, захисту громадського здоров’я, захисту споживача, захисту навколишнього середовища, а в деяких випадках - інтероперабельності.


RoHS

 

RoHS = скорочена назва Європейської директиви 2002/95/ES Європейського парламенту і Ради від 27.01.2003 р. про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment). Мета полягає в обмеженні застосування шістьох вказаних в директиві речовин при виробництві електричного та електронного обладнання, які в великій кількості потрапляють на звалища, і таким чином сприяти захисту здоров’я людей і навколишнього середовища. Виробники обладнання несуть відповідальність за те, щоб їх виробки не містили одну з вище вказаних шести заборонених речовин в кількості, більшій ніж допускається в директиві. Хоча директива дійсна тільки для ЄС, виробники усього електронного обладнання за межами ЄС у випадку вивезення своїх виробів в країни ЄС теж повинні дотримуватись вказівок цієї директиви. Такі ж заходи були прийняті також багато інших держав за межами ЄС – напр. Швейцарія, США, Китай та Південна Корея.


HSE politika


Одним з напрямків філософії, яким керується при своїй діяльності компанія ІN-ECO, є "здоров'я, безпека й охорона навколишнього середовища". Крім розвитку нашої компанії, ми прагнемо приділяти увагу безпечним умовам праці наших співробітників, а також співпрацюємо з такими комерційними партнерами, які своєю діяльністю і продуктами допомагають охороняти навколишнє середовище.


При реалізації наших цілей ми керуємося наступними засадами:


  • Дотримання всіх зобов'язань, основаних на правовій базі та інших законних вимогах, зв'язаних з охороною навколишнього середовища
  • Співробітництво з виробниками, що застосовують матеріали відповідно до Директиви 2002/95/ES Європейського парламенту і Ради від 27.1.2003 року Про обмеження використання шкідливих речовин в електричному й електронному обладнанні (RoHS)
  •  Використання при розробках, у виробництві і переробці виробів таких матеріалів і технологій, що дозволяють вести переробку вторинної сировини і заощаджувати електроенергію
  • Безупинно поліпшувати діяльність і умови праці наших робітників таким чином, щоб зменшити негативний вплив на навколишнє середовище, безпеку і санітарно-гігієнічні умови праці
  • Попереджати аварії і виникнення ситуацій, наслідки яких могли б мати негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я персоналу
  • Експлуатувати устаткування і технологію відповідно до вимог до охорони навколишнього середовища, непридатне обладнання і технології замінити на більш ефективне
  • Попереджати аварії і травми користувачів нашого обладнання
  • Завдяки збільшенню дистрибуції нашого обладнання, допомагати охороні навколишнього середовища, насамперед при очищенні рідких відходів
  • Використовувати і поліпшувати систему освіти персоналу з метою поліпшення сприйняття питання охорони навколишнього середовища, знань у даній галузі і відповідальності при охороні навколишнього середовища
  • Використання принципів охорони навколишнього середовища і менеджменту в області охорони навколишнього середовища у наших партнерів і вибір таких партнерів, що керуються у своїй діяльності такими ж принципам

 

Керуючись у своїй діяльності зазначеними принципами, ми прагнемо підтримувати довіру і співробітництво наших комерційних партнерів і клієнтів, при цьому приділяючи особливу увагу персоналу нашої компанії.


Керування якістю


Найвищий наш пріоритет – досягнення повного задоволення замовника при дотриманні усіх законних та етичних норм. Ми відповідально відносимось до наших партнерів, один до другого і до навколишнього середовища. Ми ведемо наше товариство до постійного розвитку постійним підвищенням кваліфікації її працівників і їх мотивуванням до вищої якості і продуктивності.