IN-ECO - Air and Vacuum Components - Környezetbarát fejlesztésekAir and Vacuum Componentswww.in-eco.eu

Minősítések

CE


CE-jelölés azt tanúsítja, hogy a termék megfelel az európai műszaki szabályok (irányelvek) vonatkozó alapvető követelményeinek, amit megfelelő megfelelőségértékelési eljárás igazolt. Alapvető követelmények alatt a termékbiztonsággal, a közegészség védelmével, a fogyasztóvédelemmel, a környezetvédelemmel, valamint bizonyos esetekben az interoperabilitással kapcsolatos követelmények értendők.


RoHS


Az RoHS rövidítés az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikai berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) szóló, 2003. január 27-i 2002/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet jelöli. Az irányelv célja az általa megjelölt hat anyag használatának korlátozása a nagy mennyiségben a hulladéklerakó helyekre kerülő elektromos és elektronikai berendezések gyártása során, hozzájárulva az egészség és a környezet védelméhez. A berendezések gyártói felelnek azért, hogy termékeikben a hat tiltott anyag egyike se forduljon elő az irányelv által megengedettnél nagyobb mennyiségben. Jóllehet az irányelv csak az Európai Unióra érvényes, az EU-n kívüli gyártóknak is be kell tartaniuk, amennyiben az általuk gyártott elektronikus berendezéseket az EU-ba importálják. Az Unión kívül is számos ország vezetett be hasonló rendelkezéseket, pl. Svájc, az Egyesült Államok vagy Dél-Korea.
A


HSE POLICY


Az IN-ECO társaság alapfilozófiai közé tartozik az „egészség, biztonság és a környezetvédelem".

Társaságunk fejlesztése mellett nagy figyelmet fordítunk alkalmazottaink biztonságos és egészséges munkakörülményeire ugyanúgy, mint arra, hogy főleg olyan üzleti partnerekkel dolgozzunk együtt, akik tevékenységükkel és termékeikkel hozzájárulnak környezetünk védelméhez.


Filozófiánk megvalósításához kifejezzük szándékunkat:


 

  • A környezetvédelemmel összefüggő jogi és egyéb követelményekből eredő összes kötelesség következetes betartása.
  • Az Európai Parlament és Tanács 2003. 1. 27-én kelt, 2002/95/ES számú irányelvében megfogalmazott, elektromos és elektronikai berendezésekben (RoHS) használt bizonyos veszélyes anyagok használatának korlátozását betartó gyártókkal való együttműködés.
  • A fejlesztésnél, gyártásnál és a termékek feldolgozásánál olyan anyagok és technológiák használatára törekszünk, melyek lehetővé teszik a másodlagos nyersanyagok felhasználását és az energia megtakarítást.
  • Állandóan javítjuk a kivitelezési tevékenység és dolgozóink munkakörülményeit úgy, hogy annak negatív hatása minimális legyen a környezetre, a munkabiztonságra és a higiéniára.
  • Következetes megelőzéssel kerüljük a balesetek és olyan helyzetek kialakulását, melyek negatív hatással lehetnek környezetünkre és dolgozóink egészségére.
  • Berendezéseinket és technológiáinkat a környezetvédelmi előírásokkal összhangban alkalmazzuk, a nem megfelelő berendezéseket és technológiákat alkalmasabbakkal és nagyobb teljesítményűekkel helyettesítjük.
  • Igyekszünk megelőzni, hogy berendezéseink felhasználóit baleset érje.
  • Berendezéseink terjesztésének növelésével hozzájárulunk a környezet védelméhez, főleg szennyvíztisztítás formájában.
  • Dolgozóink továbbképzési rendszerének kihasználásával és javításával hozzájárulunk környezettudatosságuk, szakmai ismereteik és a környezetvédelem iránti felelősségük növeléséhez.
  • Szerződéses partnereinktől is megköveteljük a környezetvédelmi alapelvek és a környezeti menedzsment betartását, és előnyben részesítjük azokat a partnereket, akik hasonló alapelveket alkalmaznak.

 

Igazodva gyártáspolitikánk alapjaihoz, igyekszünk fenntartani üzleti partnereink és ügyfeleink bizalmát, valamint továbbfejleszteni a velük való sikeres együttműködést, miközben természetesen nem feledkezünk meg társaságunk dolgozóiról sem.

 


Minőségirányítás
Elsőrendű prioritásunk, hogy valamennyi jogi és etikai normát betartva biztosítsuk ügyfeleink teljes elégedettségét. Felelősségteljesen járunk el partnereinkkel, egymással és a környezettel szemben. Cégünk folyamatos fejlődését a dolgozók szaktudásának javításával, illetve jobb minőségű és hatékonyabb munkára való ösztönzésükkel érjük el.

© 1996 - 2024 IN-ECO. All rights reserved. | E-mail: info@in-eco.eu